*Nieuwsbrief 1: Nieuwe ontwikkelingen omtrent de toekomst van Proeftuin de Ontmoeting!!

NIEUWSBRIEF
ONTMOETING BONVIE
23 februari 2018

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de ontmoetingsfunctie van BonVie in Culemborg. Vragen of opmerkingen? Bel of mail met Alice Versluis, wijkcoach ElkWelzijn, aversluis@elkwelzijn.nl, 06 – 142 455 05
Deze nieuwsbrief geeft informatie over de situatie van dit moment. De ontwikkelingen gaan snel, dus deze informatie zal al snel weer verouderd zijn. We houden u de komende periode regelmatig op de hoogte met een nieuwsbrief.
Behoefteonderzoek
Eind december 2017 is er een schriftelijke enquête gedaan naar de behoefte aan ontmoeting en gezamenlijk eten in BonVie. Er zijn ruim 100 formulieren ingevuld. In januari was er een bijeenkomst met vertegenwoordigers van 19 clubs die in BonVie een ruimte gebruiken. Ook was er een bijeenkomst met meer dan 100 buurtbewoners/ ‘gebruikers’ van BonVie. Van deze aanwezigen had ongeveer de helft ook de enquête ingevuld.
Waar is behoefte aan in BonVie?
• Er is behoefte aan een inloopplek met koffie etc. waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Denk hierbij aan een dagelijkse koffietafel, biljartmogelijkheid, plek voor clubs die geen stille ruimte nodig hebben zoals b.v. de breiclub.
• Er is behoefte aan een afsluitbare aparte ruimte waar clubs kunnen samenkomen die niet kunnen mengen met een open inloopplek. Denk hierbij aan Linedance, yoga etc. Er is ook een plek nodig om spullen van clubs in op te bergen.
• Er is behoefte aan regelmatig samen kunnen eten in BonVie. Het meest wordt een frequentie van maandelijks aangegeven, maar een behoorlijke groep mensen geeft aan wekelijks of soms nog vaker samen te willen eten.
• Er is bij de mensen die werken of vrijwilliger zijn in BonVie ook behoefte aan de mogelijkheid om een eigen meegebrachte lunch in gezamenlijkheid te nuttigen, een soort kantine-functie.
• De cliënten die nu dagbesteding hebben in de Ontmoeting, en ook de mensen die stage lopen of een leer-werkplek hebben, willen graag blijven.
• Er is behoefte aan vergaderruimte met name vanuit Verenigingen van Eigenaren, en buurtbewoners willen graag een feestje kunnen vieren in BonVie.
Wat gaat veranderen in BonVie
Er wordt door alle betrokkenen momenteel hard gewerkt om meer duidelijkheid te krijgen over de situatie vanaf april 2018. Hierbij wat er bekend is tot nu toe.
• De ruimte van het huidige restaurant De Ontmoeting blijft behouden voor de buurt als ontmoetingsruimte. Dit was nog geen gelopen race. Doordat Kleurrijk Wonen bereid bleek om een laag huurtarief te handhaven voor deze ruimte, is dit toch mogelijk. De gemeente Culemborg geeft subsidie aan ElkWelzijn om vanaf april deze ruimte te huren van Kleurrijk Wonen. Het contract wordt aangegaan voor een periode van vijf jaar.
• De huidige Elkzaal is vanaf april 2018 niet meer beschikbaar voor ontmoetingsactiviteiten van en voor de buurt. De verwachting is op dit moment dat de Elkzaal in april en mei nog wel beschikbaar is, zodat er meer tijd is om de overgang naar een nieuwe situatie voor te bereiden. De clubs kunnen dan dus nog wel terecht in de Elk-zaal. De clubs die momenteel in De Ontmoeting hun activiteit hebben, kunnen dit blijven doen.
• Vanaf april vervalt de restaurant-functie van De Ontmoeting, er kan dan niet meer dagelijks warm gegeten worden. Voor de bewoners van BonVie die worden begeleid door Syndion, is al een oplossing gevonden door Syndion. Met andere mensen die dagelijks komen eten worden afspraken gemaakt om samen een oplossing te zoeken.
• Vanaf april kunnen er geen feestjes meer gegeven worden in BonVie.
• Over het wel of niet beschikbaar blijven van het Stiltecentrum is op dit moment nog niets bekend.
Hoe nu verder?
Proeftuin De Ontmoeting en ElkWelzijn zullen ook de komende tijd gezamenlijk aan de slag gaan met het maken van de plannen voor de nieuwe ontmoetingsfunctie in BonVie. Wat moet er nog gebeuren?
• We starten zo snel mogelijk een werkgroep met daarin een betrokken buurtbewoner, een bestuurslid van een club uit BonVie, Proeftuin De Ontmoeting en ElkWelzijn. Waar nodig nodigen we hierbij deskundigen uit, zoals b.v. een architect of iemand van de gemeente of van Kleurrijk Wonen. Deze werkgroep gaat zich vooral buigen over de ruimte. Hoe kunnen we het huidige restaurant zo inrichten of wellicht verbouwen, dat de clubs en activiteiten er kunnen blijven?
• Proeftuin De Ontmoeting en ElkWelzijn overleggen samen verder over de rolverdeling tussen beide organisaties. Wat is er in de nieuwe situatie nodig aan beheer van de ruimte? Wat wordt de rol van Teunie en Teus en van de andere vrijwilligers van Proeftuin De Ontmoeting? Is er nog genoeg te doen voor cliënten dagbesteding, stagiaires en leer-werkplekken?
• Hoe gaat de overgangsperiode eruit zien (april, mei en de zomer)? Het zou erg fijn zijn als er dan ook al wel wekelijks gezamenlijk gegeten kan worden.