Nieuwsbrief: van restaurant naar buurtontmoeting

Samenwerking Proeftuin De Ontmoeting en ElkWelzijn

Al enkele maanden zijn Proeftuin De Ontmoeting en ElkWelzijn samen bezig de overgang van het buurtrestaurant naar een buurtontmoetingsplek zo goed mogelijk te regelen. Als bezoeker heeft u dat vast gemerkt, langzamerhand is er al van alles veranderd. Vanaf september 2018 start het nieuwe seizoen. De Elk-zaal is niet meer beschikbaar voor activiteiten van buurtbewoners en clubs, maar de voormalige restaurantruimte wel. Veel clubs blijven actief in de grote ruimte, anderen wijken uit naar andere locaties.

Proeftuin De Ontmoeting en ElkWelzijn blijven in de nieuwe situatie nauw samenwerken. Maar in de dagelijkse gang van zaken in De Ontmoeting gaat wel het een en ander veranderen. Als bezoeker bent u altijd gewend geweest aan de aanwezigheid van Teunie Verwolf. Teunie moet vanaf 1 september bij Werkzaak in Geldermalsen aan de slag. Of en hoe dit werk te combineren is met haar activiteiten in De Ontmoeting zal de komende maanden moeten blijken. Daar waar mogelijk zullen de activiteiten van Proeftuin De Ontmoeting, zoals het Eten met de Buurt onder begeleiding van Teunie blijven doorgaan, met als eerste streefdatum 28 september a.s. Wij zullen u hierover tijdig informeren. Daarnaast blijft Teunie gewoon lid van het bestuur van De Proeftuin.
ElkWelzijn en Proeftuin de Ontmoeting gaan nu samen op zoek naar oplossingen, zodat De Ontmoeting een levendige buurtontmoetingsplek kan blijven. Proeftuin De Ontmoeting en ElkWelzijn hebben er vertrouwen in dat dit gaat lukken.
Bij deze missie hebben we wel uw hulp nodig! De Ontmoeting in BonVie is immers van en voor de buurt, van en voor u dus! De ontmoetingsruimte kan alleen open als er genoeg mensen zijn die als vrijwilliger betrokken willen zijn bij De Ontmoeting.

Wilt u gastvrouw/gastheer worden?!
Er is al een enthousiaste groep gastvrouwen en gastheren in De Ontmoeting actief. Zij ontvangen bezoekers, zorgen voor koffie en thee en een gezellige sfeer. U bent altijd samen met een andere gastvrouw of gastheer een dagdeel aanwezig. Uiteraard geeft u zelf aan wanneer u kunt en hoe vaak. We willen zoveel mogelijk open zijn, dus ook in de avonden en weekenden zoeken we nog vrijwilligers!
Aanmelden hiervoor kan bij Karin Burgers, wijkcoach van ElkWelzijn,
kburgers@elkwelzijn.nl 06 – 207 180 53

Wil u meedoen aan een activiteit?
Iedere ochtend bent u van 9 tot 12 uur welkom in De Ontmoeting om aan te schuiven bij de koffietafel, dus ook in het weekend (zaterdag vanaf 10 uur, zondag vanaf 10.30 uur). Koffie kost € 1,- en thee € 0,75. Ook zijn er veel clubs actief, zoals bijvoorbeeld het biljarten, waar u van harte welkom bent.
Noteert u vast deze bijzondere activiteiten in uw agenda:
– Vrijdagmiddag 21 september: Burendag met een gezellige spelletjesmiddag.
– Woensdagmiddag 10 oktober: Buurtfeest Culemborg 700 Zorg&Welzijn in BonVie. Open huis met leuke activiteiten voor jong en oud.

Heeft u zelf een idee?
De Ontmoeting is van en voor de buurt. Heeft u een idee voor een leuke activiteit of bijeenkomst waarbij sociale ontmoeting centraal staat? Bijvoorbeeld om als jonge moeders regelmatig bij elkaar te komen? Of om een pannenkoekmiddag met kinderen uit de buurt te organiseren? Of om samen te gaan jeu-de-boulen of een spelletjesmiddag te organiseren? Er is er heel veel mogelijk in De Ontmoeting! Karin Burgers van ElkWelzijn kan u ondersteunen om het idee te realiseren.
Meer informatie over De ontmoeting bij Karin Burgers, wijkcoach van ElkWelzijn,
kburgers@elkwelzijn.nl  mobiel 06 – 207 180 53

Met vriendelijke groet,
Teunie Verwolf, Huub Gijsberts (Proeftuin De Ontmoeting)
Annerieke van der Vegt, Karin Burgers, Ali Zanzan (ElkWelzijn)